Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

M?u l?ch tu?n

M?u l?ch tu?n

450bs 350bs260bs52t3k552t3k452t3k352t3k252t3k152t2k552t2k452t2k352t2k252t2k152t1k552t1k452t1k352t1k252t1k112t2k312t2k212t2k112t1k312t1k212t1k1

L?ch T?t v?i nh?ng  m?u l?ch 52 tu?n ??p m?t.
Bìa treo l?ch ???c in theo công ngh? m?i Metalize dày 3mm, b? n?i 3D, Bìa gi?y in 4 màu và ép nh?.

T?t ??n, xuân v? quà t?t là b? l?ch 52 tu?n sang tr?ng, quà  mang ??n may m?n và là l?i chúc t?t ??p nh?t ??n ng??i nh?n,  b? l?ch 52 tu?n  trang tr?ng nh?t trong v?n phòng, phòng khách, ?ó là c? h?i qu?ng bá hình ?nh Doanh nghi?p t?t h?n. L?ch 52 tu?n là món quà T?t ý ngh?a mà các doanh nghi?p g?i ??n khách hàng, ??i tác c?a mình. B? l?ch 52 tu?n ???c thi?t k? theo phong cách sang tr?ng, l?ch lãm, thích h?p khi treo ? phòng làm vi?c, ho?c ? phòng  khách. L?ch 52 tu?n là lo?i l?ch có khánh l?ch ép kim thông tin doanh nghi?p, k?t v?i ?? l?ng b?ng dây treo khoan l?.
M?u l?ch t?t 52 tu?n ???c thi?t k? theo nhi?u ch? ?? nh?: Vi?t nam toàn c?nh, Phong thu? cát t??ng, Hoa & ?á, Ph??c l?c th?, Phong thu? th? pháp, Dân gian, phong c?nh…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose a Rating