Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

L?ch ch? A ??c quy?n

L?ch ch? A ??c quy?n

mau-lich-ban-doc-quyen

M?u l?ch ?? bàn  ??p và ch?t l??ng. indongduong.com.vn chuyên cung c?p các m?u l?ch ?? bàn,m?u mã phong phú, ?a d?ng, thi?t k? tinh t?, sang tr?ng và ??c bi?t là ch?t l??ng l?ch cao c?p. B? l?ch ?? bàn  v?i các ch? ?? ?a d?ng giúp quý khách d? dàng l?a ch?n b? l?ch v?a ý. L?ch ?? bàn g?m 2 lo?i chính:

– L?ch ?? bàn ch? A – Kích th??c: (22×16)cm, (19×21)cm,…

– L?ch ?? bàn ch? M  Kích th??c: (22×16)cm…

M?u l?ch bàn v?i thi?t k? nh? g?n, thu?n ti?n ??t ? các v? trí nh? nh? bàn làm vi?c, bàn h?c, bàn h?p…và d? dàng xem ngày tháng, ghi chú công vi?c.

Qúy khách có th? l?a ch?n các m?u l?ch th? tr??ng c?a in ?ông D??ng có s?n ?? in thông tin qu?ng cáo ho?c thi?t k? l?ch ??c quy?n dành riêng cho công ty.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose a Rating